WYBIERZ CERTYFIKAT DLA TWOJEJ FIRMY

Certyfikat DOPK
Certyfikat Premium DOPK
 1. Udostępnienie danych rejestrowych podmiotu
 2. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa w programie
 3. Przesłanie wypełnionej deklaracji dbałości o
  przetwarzane dane osobowe
 4. Zamieszczenie na stronie www firmy wizytówki DOPK
 5. Opłacanie składek uczestnictwa
 6. Szczegółowe warunki uczestnictwa zawiera regulamin uczestnictwa w programie Dane Osobowe Pod Kontrolą
 1. Udostępnienie danych rejestrowych podmiotu
 2. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa w programie
 3. Przesłanie wypełnionej deklaracji dbałości o
  przetwarzane dane osobowe
 4. Przedstawienie Raportu niezależnego Audytu
  Sprawdzającego potwierdzającego zgodność
  prowadzonej działalności z wymogami ustawy
  o ochronie danych osobowych
 5. Zamieszczenie na stronie www firmy wizytówki DOPK
 6. Opłacanie składek uczestnictwa
 7. Szczegółowe warunki uczestnictwa zawiera regulamin uczestnictwa w programie Dane Osobowe Pod Kontrolą
2018 Dane Osobowe Pod Kontrolą
O PROGRAMIE REGULAMIN UCZESTNICY KONTAKT Opiekę merytoryczną sprawuje Standarder.pl